Domov Zasebnost in piškotki

Zasebnost in piškotki

Politika varstva zasebnosti

Ta Politika varstva zasebnosti velja za vsakega uporabnika spletne strani zdravje.online in njenih poddomen

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče navedeno spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnih mest uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti.

Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec spletne strani W3B, d.o.o. spoštuje zasebnost in varnost osebnih podatkov. Zavezuje se, da bo osebne podatke uporabili izključno za namene, ki so navedeni v tej Politiki varstva zasebnosti. Osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter drugimi nacionalnimi in mednarodnimi pravnimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenih spletnih mestih, ki jih obdelujemo skladno z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je W3B, d.o.o., Hribarjevo nabrežje 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: upravljavec).

2. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

W3B d.o.o. ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodnim organizacijam, razen v primerih, ko nam posameznik to izrecno dovoli.

Izjema so statistični podatki o obisku in uporabi spletnih mest, za katere se uporabljajo spletne platforme Google Analytics, Outbrain, Gogle Ad Sense, Facebook in Instagram.

Spletno mesto zdravje.online sodeluje v slovenskem nacionalnem merjenju obiskanosti spletnih strani (MOSS). Meritev za MOSS izvaja podjetje Fistnet, d.o.o. (Dotmetrics), ki v namen raziskovanja zbira podatke o obiskanosti spletnih strani. Več informacij o politiki zasebnosti Dotmetricsa lahko najdete tukaj.

3. Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

W3B, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zakonitih interesov, za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

3.1 Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

3.1.1 Pošiljanje novic

W3B d.o.o. pošiljanja elektronska obvestila o aktualnih vsebinah spletnega portala zdravje.online.

Na podlagi privolitve za vsak namen posebej W3B, d.o.o. zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek in naslov elektronske pošte.

3.2 Obdelava na podlagi pogodbe

W3B, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe za namen izvajanja pogodbenih obveznosti.

3.3 Obdelava na podlagi zakonitih interesov

W3B, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

 • statistična analiza obiskanega spletnega mesta zdravje.online;
 • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev;
 • zagotavljanje in razvijanje inovativnih in prilagojenih storitev za naše stranke in uporabnike spletnih mest W3B, d.o.o.;
 • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP naslov, statistični podatki o obisku spletnega mesta, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

3.4 Obdelava na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca

W3B, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca, za naslednje namene: vodenje računovodskih evidenc, fakturiranje ter izterjava dolga.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov, davčna številka.

4. Varstvo osebnih podatkov

W3B, d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, in sicer tako, da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov;
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema;
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

5. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se hranijo do 5 let od preklica posameznikove privolitve, samo če tako določa specialna zakonodaja ali v anonimizirani obliki.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe, se lahko hranijo še 10 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank, v primeru izterjave neplačanih pogodbenih obveznosti pa 10 let po zaključku sodnega postopka.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

6. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

6.1 Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

6.2 Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

6.3 Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

6.4 Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

6.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

6.6 Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

6.7 Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev vključno z oblikovanjem profilov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj pomembno vpliva.

6.8 Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

7. Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da kadar koli pošlje zahtevek za uveljavljanje pravic, ki mu pripadajo, na elektronski naslov dpo@w3b.si.

8. Piškotki

Spletno mesto zdravje.online za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s katero ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Več o piškotkih in kako jih upravljati si lahko preberete na strani O piškotkih.

9. Spremembe in veljavnost

W3B, d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti, o čemer bomo izdali ustrezno obvestilo.

O Piškotkih

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012), ZEKom-1 je prinesel nova pravila glede piškotkov, njihove uporabe in uporabe podobnih tehnologij, namenjenih za shranjevanje ali dostop do informacij, shranjenih na računalnikih, mobilnih napravah ali tablicah uporabnikov. Zasebnost uporabnikov nam je zelo pomembna, zato se trudimo, da uporabnikom vedno ponudimo vse informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani zdravje.online. Namen tega je zagotavljanje boljšega delovanja spletne strani in prijetnejše uporabniške izkušnje. Piškotki omogočajo, da se na uporabnikovi napravi hranijo podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je uporabnik na določeni spletni strani izbral. Vse pridobljene podatke bomo skrbno varovali in jih uporabljali zgolj za potrebe zagotavljanja brezhibne spletne storitve, za analizo uporabe ter oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov svojim uporabnikom ne bi mogli nuditi.

1. O piškotkih

Piškotki niso nikakršna novost, ampak jih imajo vsi, ki brskajo po spletnih straneh, shranjene na svojih računalnikih, mobilnih napravah in tablicah. Vsak uporabnik ima tako na svoji napravi shranjenih veliko piškotkov raznih spletnih strani. Nova zakonodaja je prinesla spremembe na področju soglašanja uporabnikov z uporabo piškotkov.

2. Kaj so piškotki?

Piškotki so informacije o aktivnosti uporabnika na spletu. Večina spletnih strani piškotke shrani v naprave, preko katere uporabnik dostopa do spleta. Namen tega je prepoznavanje posameznih naprav, ki jih uporabniki uporabljajo za dostop do spletnih strani. Shranjevanje piškotkov poteka pod nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik. Uporabnik ima moč, da po svoji želji in presoji omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov. Pri tem bi morali vsi, ki uporabljajo splet, vedeti, da piškotki v nobenem smislu niso škodljivi in da so vselej tudi časovno omejeni.

3. Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so potrebni za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Zaradi piškotkov je interakcija med spletno stranjo in uporabnikom hitrejša in poenostavljena. Piškotki služijo temu, da si spletna stran zapomni posameznikova zanimanja, želje in izkušnje, kar pomeni učinkovitejše, hitrejše in za uporabnika prijaznejše brskanje po spletnih straneh.

Primeri uporabe piškotkov:

 • Spletna stran obiskovalcu prilagodi prikaz vsebine glede na njegove pretekle obiske.
 • Na tistih delih strani, kjer je potrebna prijava, piškotki uporabnika ohranijo prijavljenega.
 • Piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikove naprave, preko katere dostopa do spletne strani, kar omogoča prilagajanje prikaza vsebine za določeno napravo.
 • Piškotki omogočajo spremljanje obiska in preverjanje učinkovitosti prikazanih vsebin, za stalno izboljševanje spletne strani.
 • Piškotki so nujni za delovanje določenih storitev – na primer za spletne trgovine, spletne banke ipd.

Nujno potrebni piškotki:
Gre za piškotke, brez katerih ne bi prišlo do prenosa sporočila v komunikacijskem omrežju. Tovrstni piškotki uporabniku omogočajo delovanje prijaznih spletnih storitev in boljšo uporabniško izkušnjo. Za te piškotke ni potrebno pridobiti uporabnikovega soglasja.

NazivDomenaNamenKategorijaTrajanje
PHPSESSIDzdravje.onlineDelovanje spletne straniSistemski piškotekSeja
EU_COOKIE_LAW_CONSENTzdravje.onlineDelovanje spletne straniSistemski piškotek1 mesec
cookie1zdravje.onlineDelovanje spletne straniSistemski piškotekSeja

Piškotki za napredno oglaševanje:

Ti piškotki so namenjeni omogočanju naprednih oglaševalskih tehnik na spletni strani, zagotavljajo pa tudi prikaz oglasov glede na izkazane interese uporabnika. S pomočjo tovrstnih piškotkov je mogoče analizirati obisk spletne strani in tudi meriti, kako učinkovita je oglaševalska kampanja. Med piškotke za napredno oglaševanje se štejejo tudi piškotki, ki jih na naši spleti strani uporablja zunanji partner (AdSense), nad katerimi nimamo nadzora. Omenjeni piškotki zagotavljajo prikazovanje oglasov uporabnikom, ki bi jih nemara zanimali.

NazivDomenaNamenKategorijaTrajanje
NIDgoogle.comRelevantnost oglasovPiškotek za oglaševanje6 mesecev
DSIDdoubleclick.netRelevantnost oglasovPiškotek za oglaševanje1 dan
IDEdoubleclick.netRelevantnost oglasovPiškotek za oglaševanje10 min
_drt_doubleclick.netRelevantnost oglasovPiškotek za oglaševanje1 dan
iddoubleclick.netRelevantnost oglasovPiškotek za oglaševanje2 leti
iddoubleclick.netRelevantnost oglasovPiškotek za oglaševanje2 leti

Piškotki družbenih omrežij, spletna analitika in piškotki tretjih oseb

Ti piškotki omogočajo deljenje vsebine s spletne strani na določenih družbenih omrežjih. Vtičniki in orodja tretjih oseb, ki so uporabljeni kot piškotki, so namenjeni temu, da omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in tudi način uporabne določene spletne strani.

NazivDomenaNamenKategorijaTrajanje
_gazdravje.onlineParameter za statistikoAnalitični piškotki2 leti
_gatzdravje.onlineParameter za statistikoAnalitični piškotki10 min
_gat_w3bzdravje.onlineParameter za statistikoAnalitični piškotki10 min

Opomba: članki, ki so objavljeni na naši spletni strani, občasno lahko vsebujejo tudi vsebine s tujih strani (embed video). Uporabniku s tehničnega vidika v tem primeru ponujamo vsebine tretjih strani (npr. YouTube), ki same po sebi vsebujejo lastne oglasne sisteme in pri tem uporabniku na njegovo napravo namestijo lastne piškotke, katere uporabljajo za svoje namene in nad katerimi nimamo nadzora. Podobno bodo piškotke nameščala tudi družbena omrežja (Facebook, Twitter, Google+), glede na to, ali ste prijavljeni v njihovo storitev. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji, ki jih vsak uporabnik sprejme ob registraciji na določeno družbeno omrežje.

4. Nastavitve piškotkov

Pri piškotkih ima vsak uporabnik popoln nadzor. Vsak se lahko sam odloči, ali bo na svoji napravi dovolil shranjevanje piškotkov. Na spletni strani zdravje.online uporabnikom nudimo možnost, da se sami odločijo o tem, ali sprejmejo oziroma zavrnejo piškotke. Pri tem uporabnika obveščamo, da izključitev oziroma zavrnitev piškotkov lahko pripelje do morebitnih težav s spletno stranjo, nekatere njene funkcionalnosti pa so lahko celo povsem onemogočene. Če uporabnik zavrne zgolj določene piškotke (npr. Piškotke za napredno oglaševanje), bo temu primerno sorazmerno omejen tudi prikaz vsebine in dostop do spletne strani.

Za najboljšo uporabniško izkušnjo in optimalno delovanje naše spletne strani zato uporabnikom priporočamo, da piškotke sprejmejo.

Spodaj lahko spremenite nastavitve, v kolikor se z uporabo katere skupin piškotkov ne strinjate.

Nujno potrebni piškotki za delovanje spletne strani pastedGraphic.png

Piškotki za napredno oglaševanje pastedGraphic.png
Piškotki družbenih omrežij ter spletna analitika pastedGraphic.png

Shrani nastavitve piškotkov

5. Kako upravljati piškotke?

V kolikor ste soglasje za piškotke pri katerem izmed prejšnjih obiskov spletne strani že dali, pa ste se pozneje premislili in izključili prejemanje piškotkov v svojem brskalniku, bo vaš obisk na spletni strani razumljen kot prvi obisk. To pomeni, da boste znova prejeli obvestilo o piškotkih.