Domov Splošne informacije Vse, kar morate vedeti o fizioterapiji

Vse, kar morate vedeti o fizioterapiji

fizioterapija_zdravje.online
fizioterapija_zdravje.online

Fizioterapija je medicinska veda, ki se uporablja predvsem v namene rehabilitacije po poškodbi določenega dela telesa. Osredotočena je torej na posameznike, ki imajo težave zaradi bolezni ali poškodb s živčnim, dihalnim, srčno-žilnim sistemom ter sistemom presnove. Izvaja pa se lahko tudi preventivno in z namenom ohranjanja dobrega telesnega zdravja. Načeloma jo predpisujejo zdravniki različnih strok, še posebej po kakšni operaciji, lahko pa se pacienti zanjo odločijo samoplačniško. Fizioterapevti delujejo v okviru javnih ustanov in zasebnih zavodov.

Osnova pri terapiji so fizikalne snovi ali sile, ki delujejo oziroma učinkujejo v terapevtske namene. Največji pomen ima interpretacija gibanja in drže telesa. Glavni namen fizioterapije je torej vzpostaviti oziroma razvijati optimalno gibanje in funkcijske sposobnosti posameznika ne glede na življenjsko obdobje. Zato je potrebno pripomniti, da pri fizioterapiji ne sodeluje le oseba z bolečinami, temveč tudi njegov družinski in družbeni krog. Ima torej vpliv na ožjo okolico, čeprav se tega včasih niti ne zavedamo.

Program terapije je odvisen od vsakega pacienta glede na njihove težave. Pripravijo ga zdravniki specialisti in terapevti.

Cilji fizioterapije so:

  • lajšanje bolečin,
  • preprečevanje mišičnega neravnovesja, ki vodi v skrajšave in deformacije,
  • vzdrževanje in izboljševanje mišične moči,
  • ohranjanje sklepne in splošne gibljivosti ter izboljševanje že okrnjene gibljivosti,
  • ohranjanje primerne telesne vzdržljivosti,
  • ohranjanje kakovosti življenja.

Poznamo več vrst fizioterapij, in sicer: fizikalno diagnostiko (meritve in testi), kinezioterapijo (gibalna terapija), ortopedsko medicino in manualno terapijo (sklepna mobilizacija, Cyriax …), specialne metode fizioterapije (PNF, BOBATH…-obravnava nevrološkega bolnika), termoterapijo (površinsko gretje in ohlajevanje),… Od vsakega pacienta je odvisno, katero od teh vrst fizioterapij potrebuje. Kot smo opredelili že prej, se program določi v okviru pregleda in izvidov zdravnikov specialistov.

Kdaj se odločiti za fizioterapijo?

V primerih kadar tako predpiše zdravnik specialist, seveda obisk pri fizioterapevtu ni vprašanje. Če pa so bolečine dokaj hude in si želite pomagati le s fizioterapijo, zdravnik pa tega izrecno ne predpiše, pa obstaja možnost samoplačniške terapije. To je priporočljivo, kadar bolečine ovirajo vsakodnevno življenje in življenjski slog posameznika, pri čemer pa se ne potrebuje zdravniška pomoč.

Fizioterapevti pomagajo lajšati ali celo odpraviti težave, ki so prisotne, sam postopek pa lahko traja dlje časa do popolnega okrevanja.

Zaključimo lahko, da je fizioterapija zelo učinkovita metoda za lajšanje telesnih bolečin in se priporoča vsakemu, ki želi izboljšati svojo telesno zdravje. Včasih je bolje reševati težave preventivno, kot da je za to prepozno.